Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2019

kenku
22:44
1422 c363 500
Reposted fromhormeza hormeza viassozs ssozs
kenku
22:44
5845 d2c6 500
Reposted fromcorvax corvax viassozs ssozs
Sponsored post
feedback2020-admin
20:51
kenku
22:36
8950 0c32 500
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
kenku
22:34
1002 f845 500
Reposted fromscorpix scorpix viairmelin irmelin
kenku
22:33
2218 15d3
Reposted fromthephilosopher thephilosopher viairmelin irmelin

June 18 2015

kenku
23:12
Play fullscreen
this is not what you wanted, not what you had in mind

November 01 2014

kenku
01:54
6950 f801
Reposted byssozsgosiamm

October 15 2014

kenku
21:32
1870 b1ca
seeds

October 10 2014

kenku
14:46
Play fullscreen
coś jakby nie wiem
kenku
10:32
2692 326b
purpose of a relationship
Reposted bykeep-goingirukandjisyndromedonotsendrequestOleLukoje

October 08 2014

kenku
20:27
9849 d698 500
Reposted fromthephilosopher thephilosopher
kenku
20:25
5161 2f77
Reposted fromthephilosopher thephilosopher
kenku
20:12
(..) Sztuka - jedyna rzecz, która daje człowiekowi radość i broni go przed przekleństwem samotności. Nie wolno wątpić w sztukę, bo potem nic już nie zostaje, bo tylko sztuka jest jedynym ludzkim i czystym dźwiękiem w tym piekle hałasu i wściekłości...
— Marek Hłasko - Powiedz mi, kim byłem
Reposted fromhellomacabre hellomacabre viairmelin irmelin
kenku
20:09
Ile szczęśliwych myśli zostaje zaduszonych pod kołdrą, kiedy się samotnie śpi w swoim łóżku, i ile nieszczęsnych snów się nią ogrzewa.
— kafka!
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
20:08
kenku
20:07
4028 c5e4 500

September 28 2014

21:29
3200 7158
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viafelicka felicka
kenku
21:26
7959 b482
Reposted fromretaliate retaliate viafelicka felicka
kenku
21:25
7296 3a33
Reposted fromfelicka felicka
21:24
4730 4d49
Reposted frombwana bwana viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...