Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2015

kenku
23:12
Play fullscreen
this is not what you wanted, not what you had in mind

November 01 2014

kenku
01:54
6950 f801
Ctrl+Alt+Del
Reposted byssozsgosiamm

October 15 2014

kenku
21:32
1870 b1ca
seeds

October 10 2014

kenku
14:46
Play fullscreen
coś jakby nie wiem
kenku
10:32
2692 326b
purpose of a relationship
Reposted bydonotsendrequestOleLukojekeep-goingirukandjisyndrome

October 08 2014

kenku
20:27
9849 d698 500
Reposted fromthephilosopher thephilosopher
kenku
20:25
5161 2f77
Reposted fromthephilosopher thephilosopher
kenku
20:12
(..) Sztuka - jedyna rzecz, która daje człowiekowi radość i broni go przed przekleństwem samotności. Nie wolno wątpić w sztukę, bo potem nic już nie zostaje, bo tylko sztuka jest jedynym ludzkim i czystym dźwiękiem w tym piekle hałasu i wściekłości...
— Marek Hłasko - Powiedz mi, kim byłem
Reposted fromhellomacabre hellomacabre viairmelin irmelin
kenku
20:09
Ile szczęśliwych myśli zostaje zaduszonych pod kołdrą, kiedy się samotnie śpi w swoim łóżku, i ile nieszczęsnych snów się nią ogrzewa.
— kafka!
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
20:08
kenku
20:07
4028 c5e4 500

September 28 2014

21:29
3200 7158
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viafelicka felicka
kenku
21:26
7959 b482
Reposted fromretaliate retaliate viafelicka felicka
kenku
21:25
7296 3a33
Reposted fromfelicka felicka
21:24
4730 4d49
Reposted frombwana bwana viafelicka felicka

September 17 2014

kenku
20:59
4732 47f1 500
positive thinking
Reposted bykeep-goingfelickadragu

September 09 2014

kenku
15:20
3622 dc54
Coincidence? I don't think so... 
Reposted byjabolmaxkhabarakhKudlatyBluestowserzzuuoonaichkirstenowquoteztimmoeDTDSR

August 24 2014

kenku
22:15
8756 2ff3 500
just get it going
Reposted bykeep-goingiwantmagic

August 22 2014

kenku
09:18
2990 21e6 500
prisoner or pioneer?

August 18 2014

kenku
23:43
8149 647f 500
perspective
Reposted bykeep-goingiwantmagic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl